ZASADY NABORU

Zasady rekrutacji uczniów do klasy I matematyczno – informatycznej
Gimnazjum nr 53 w Bydgoszczy w roku szkolnym 2014/2015

Zasady naboru do Gimnazjum nr 53
Podanie o przyjęcie do Gimnazjum nr 53

Klasa matematyczno - informatyczna

Rola i znaczenie matematyki i informatyki w różnych dziedzinach nauki i techniki jest oczywista.
Klasa matematyczno - informatyczna jest skierowana do uczniów pragnących poszerzać swą wiedzę z tych właśnie dziedzin nauki.

Cele i założenia klasy:

 • przygotowanie merytoryczne do egzaminu gimnazjalnego,
 • poszerzenie ogólnych treści programowych z matematyki i informatyki,
 • kształcenie i rozwijanie zainteresowań matematyką, między innymi poprzez:
  • udział w warsztatach matematycznych organizowanych we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego,
  • udział w wykładach akademickich,
  • przygotowanie uczniów do korzystania z pojęć metod i środków informatycznych w poznawaniu innych dziedzin nauki,
  • rozwijanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy o komputerach,
  • udział w konkursach i olimpiadach np.: wojewódzkie konkursy przedmiotowe, Liga Zadaniowa, Kangur, Olimpiada Informatyczna, Fordoński Turniej Informatyczny,
  • przygotowanie do efektywnego wspłdziałania w grupach koleżeńskich i społeczności klasowej.

Nasze gimnazjum zapewni Ci:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • zdrowe współzawodnictwo w nauce,
 • obozy integracyjne i naukowe,
 • warsztaty matematyczne i informatyczne,
 • koła zainteresowań,
 • zajęcia sportowe.

Samorząd Uczniowski, jako samodzielny organ uczniowski:

 • ma wpływ na działalność szkoły,
 • współpracuje z dyrekcją szkoły oraz organizuje imprezy szkolne.

Rada Rodziców:

 • wspiera dyrekcję w pozyskiwaniu środków materialnych, sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkoły,
 • bierze udział w rozwiązywaniu ważnych problemów szkolnych,
 • współorganizuje różnorodne imprezy dla uczniów.

Nasze gimnazjum jest jednym z najlepszych w Bydgoszczy. Uzyskuje wysokie wyniki w testach gimnazjalnych.